Lamella

Lamella ürünü, arıtma tesislerinin durultucu havuzlarında kullanılmak üzere üretilmektedir. Lamella sistemi, özellikle temiz su arıtma tesislerinde, arıtılmış suyun kalitesini artırmak maksadıyla kullanılır.

Lamella plakalarının kullanımıyla uygulanan fizikokimyasal işlem, yumaklanma sağlayıcı maddeler ile karıştırılmış ve yeterli yumak büyüklüğüne gelmiş parçacıkların, su kalitesini yükseltmek amacıyla çökeltilerek sudan uzaklaştırılmasını sağlar.

  • İçme suyuna uygunluk belgesine sahiptir.
  • Orjinal PVC'den üretilir, hijyeniktir.
  • Bakım gerektirmez.
  • Uzun ömürlüdür.